تمپرچر-ترانسمیتر-روزمنت-644-TEMPERTURE-Trnsmittr


تمپرچر-ترانسمیتر-روزمنت-644-TEMPERTURE-Trnsmittr
تمپرچرترانسمیتر644
نمایندگی تمپرچرروزمت644
تامین کننده تمپرچرروزمنت

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در فروشگاه پترو تجهیز ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:ترانسمیتردماروزمنت644تمپرچر-ترانسمیتر-روزمنت-644-TEMPERTURE-Trnsmittr

ترانسمیتر هااازاهمیت بالایی ابزار دقیق بر خوردار است که یکی از مهمترینهای آن ترانسمیتر دما است. به این وسیله در بازار تمپرچر ترانسمیتر،تمپرچرترانسمیترو ترانسدویوسردما نیز گفته می شود،که نقش ویزه ای درکنترول فرآینده های صنعتی دارند و این تجهیزات هستند که به اپراتورها کمک می کن تا همی شرایط مربوط به دما فرآیند رااز طریق نظارت (مانیتورینگ)کنترول کنند. ازترانسمیتر دما برای تشخیص اختلاف و تغییرات دما در یک سیستم صنعتی استفاده می شودوخروجی رابه صورت داده به بخش مانیتوراطلاع می دهد.مزایاومشخصات ترانسمیتر دما روزمنت 644 ندارداین تجهیز ACترانسمیترهای دمادر زمان استفاده از اتصال دو سیم از راه دور نیازی به ولتاژ نیازی به منبع اضافی در خروجی برای تولید جریان نیست و دلیل آن کوچک بودن سطح جریان درخروجی است.یکی دیگرازمزایای این است که نویز وخرابی سیگنال هیچ گونه مشکلی برای ترانسمیتر دو سیم ایجاد نمی کند همچنین ولتاژ در سیگنال خروجی نیز هیچ تاثیری ندارد. ولتاژ به کار برده شده دراین وسیله نیز همانند دیگر تجهیزات ابزاردقیق که در کارخانه ها به عنوان و ولتاژ استاندارد برای راه اندازی استفاده می شود24 ولت است.متریال استفاده شده در این محصول آلومینیومواستیل است که موجب جلو گیری از زنگ زدگی و فرسایش می شود.ترانسمیتر دما روزمنت مدل 644 قابلیت استفاده و نصب در هد و فیلد را دارد همچنین می توان خطا را تشخیص دهد.

خرید ترانسمیتر دما روزمنت 644پتروتجهیزایران بهنرین ارائه دهنده ی تجهیزات ابزار دقیق در کشور است. این فروشگاه بزرگ و مطمئن در جهت افزایش سطح کیفی صنایع در حوزه ابزار دقیق ترانسمیتر دما روزمنت مدل 644 را با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت به فروش می رساند...../