تمپرچر-روزمنت-248-TEMPERTURE-Trnsmittr


تمپرچر-روزمنت-248-TEMPERTURE-Trnsmittr
ترانسمیتر دما 248 هد مونت ضد انفجار بدنه آلو منیوم HART 4....20 MA

ترانسمیتردما248 ریلی

تمپرچرروزمنت248

واردات تمپرچرروزمنت 248

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در فروشگاه پترو تجهیز ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تمپرچر-روزمنت-248-TEMPERTURE-Trnsmittrانواع ترانسمیتر دما مدل 248 روزمونتترانسمیتر دما هدمونت روزمنت مدل 248H در نوع ضد انفجاری.
ترانسمیتر دما هدمونت روزمونت مدل 248H در نوع معمولی.
ترانسمیتر دما ریل مونت روزمونت مدل 248R.
ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248 به همراه باکس استیل ضد انفجار تابلویی.
ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248 به همراه باکس الومینیوم ضد انفجار تابلویی.....